218200
Mail : info@emirreklam.com Tel : 0 252 612 32 17 Fax : 0 252 612 87 36

REKLAM TANITIM

Reklam, hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratarak bu kitlenin 

düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yolu ile satın almaya yönlendirir. İşletmenin 

karlılığını arttırmak amacını taşır. İşletme ve tüketici arasında gizli bir iletişim başlatır.


Bir iletişim aracı olan reklam, firmaların olmazsa olmazıdır. Çünkü bir firma tarafından 

bir ürünün üretilmesi satış için yeterli bir koşul değildir. Üretim, fiyatlandırma, dağıtım kanalları vb. 

kadar önem taşıyan bir unsur da üretilen malın, o malı hiç tanımayan hedef tüketici kitle tarafından 

tanınması, özelliklerinin bilinmesi ve satın alma isteğinin sağlanmasıdır.


Reklamın hedef aldığı tüketici kitlesinin doğru biçimde tanımlanarak, reklam 

çalışmalarının yeterli düzeyde, titizlikle ve olabildiğince, özgün biçimde tasarlanması 

gerekmektedir. 


Firmanın logosu ve sloganı firmanın imzası gibidir. Hatırda kalma ve tercih edilme

logo, slogan ve renk seçimiyle doğru orantılıdır. Güçlü bir slogan ve tasarım başarının parmak izidir.

Reklam, sloganın kalıcılığını sağlamada çok büyük önem taşır. 

Reklam, hedef kitlenin düşüncelerini bilinçli olarak yönlendiren bir iletişim şeklidir.


BİR FİRMANIN TANITIMI İÇİN İLK ETAPTA GEREKLİ REKLAM ÇALIŞMALARI

KURUMSAL KİMLİK için

*Logo ve slogan çalışması
*Kartvizit
*Antetli kağıt ve Zarf
*Cepli Dosya 
*Kurum içi Basılı ve görsel gerekli evrakların tasarlanması ve baskısı 

FİRMA İMAJI için 

*İş yeri ön cephe levhası
*Yol reklam levhaları ( Totem, bilboard gibi)
*Web tasarımı
*Broşür ve Katalog
*Gazete Reklamları

yükleniyor..